1.    STORITEV

 1. Storitev vsebuje najem avtodoma, ki vključuje vnaprej dogovorjeno in plačano število dni. Ob rezervaciji najemnik plača akontacijo, ki znaša 40% od celotne kupnine za najem avtodoma. Preostali znesek stranka plača do največ 20 dni pred nastopom najemnega termina, sicer štejemo rezervacijo za odpovedano. Najkasneje od prevzemu avtodoma se izpolni in podpiše pogodbo o najemu, ki vključuje ta splošni potek najema.
 2. Pri vrnitvi avtodoma pred iztekom najemne pogodbe velja cena, ki je bila v pogodbi določena. V primeru ne pravočasne vrnitve, se zaračuna zamudnina 40 EUR za vsako zamujeno uro.
 3. Cena vključuje 350 km na dan, kar pomeni skupno število kilometrov v izračunu “št. dni najema x 350 km” .  Za dodatne kilometre je doplačilo, ki znaša 0,30 EUR za vsak preseženi kilometer.
 4. Cena priprave 80 EUR vključuje WC kemikalije, razgradljivi WC papir in eno polno jeklenko plina. Vključeno je tudi fino notranje čiščenje, podrobno svetovanje ob prevzemu avtodoma in testna vožnja.
 5. Cena ne vključuje goriva in čiščenja, enako ne posteljnine in brisač.

2.     VARŠČINA

 1. Najkasneje ob prevzemu vozila najemnik pri najemodajalcu deponira varščino, ki se razlikuje glede na model avtodoma in sicer 750, 800 ali 900 EUR za pokrivanje naslednjih stroškov:

– Odbitne franšize in izgube bonusov pri kasko in osnovnem zavarovanju, ko je odgovornost za nesrečo na strani najemnika.

– Manjše zunanje in notranje poškodbe na avtodomu, ki nastanejo v času vašega najema.

– Opreme, ki manjka.

– Zamude, ki nastane pri vračilu vozila.

– Poškodb, ki niso vključene v kasko zavarovanje.

Ko je avtodom ob vrnitvi nepoškodovan, se varščina v celoti vrne ob prevzemu oz. v roku najkasneje 4 dni od dneva vračila vozila!

3.    ODPOVED NAJEMA AVTODOMA, RAZLIČNI PRIMERI

 1. Najemnik lahko odpove najem avtodoma, kar sporoči pisno. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila odpovedi najema avtodoma, kot sledi v nadaljevanju.
 2. Ko država zaradi višje sile prepove potovanja izven meja občin ali je onemogočeno potovanje v vse sosednje države, se celoten najem brezplačno prestavi na drug termin po interesu najemnika in v skladu z razpoložljivostjo avtodoma in upoštevanjem sezone in cen najema. V vseh ostalih primerih veljajo pogoji iz točke 3 tega člena, ki so opisane v nadaljevanju.
 3. Strošek odpovedi najema avtodoma, ki se razlikuje glede na čas odpovedi najema:
  • V primeru, da je najem odpovedan do 20 dni pred začetkom najemnega obdobja – 40% vrednosti najema,
  • V primeru, da je najem odpovedan med 20 in 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – 60% vrednosti najema,
  • V primeru, da je najem odpovedan manj kot 10 dni pred dnevom začetka najemnega obdobja – 100% vrednost najema.
 1. V primeru ne prevzema avtodoma ob dogovorjenem času, celotna kupnina ostane najemodajalcu.
 2. V primeru predčasne prekinitve potovanja, se najemniku ob vrnitvi ne povrne znesek najema za preostanek trajanja najema avtodoma.

4.    PREVZEM, VRNITEV in ČIŠČENJE

 1. Avtodom se prevzame po 15.00 uri na dan začetka najemnega obdobja oz. po dogovoru, ker je ponavadi prevzem mogoč že okoli 13h.
 2. Vrnitev avtodoma se izvede zadnji dan najema do 10.00 ure, v tem primeru se dan prevzema in dan vrnitve štejeta kot en dan najema avtodoma.
 3. Število dni najema se po začetku najema ne podaljšuje, razen po predhodnem dogovoru. Prevzem in predaja avtodoma se vršita na sedežu podjetja, ki je v Lučah pri Grosuplju ali po dogovoru. Dostava avtodoma najemniku na njegov naslov se zaračuna posebej, kar je mogoče izven glavne sezone.
 4. Avtodom je ob vrnitvi očiščen zunaj in znotraj, ima poln rezervoar goriva. Rezervoar odpadne vode in WC kaseta sta izpraznjena.
 5. V primeru manjkajočega goriva, se najemniku zaračuna stroške goriva po dnevnem ceniku Petrola za poln rezervoar.
 6. Ob prevzemu je vozilo temeljito očiščeno, tako znotraj kot zunaj. V primeru, da se ne vrne v enakem stanju (ali brez ključev, dokumentov), se zaračunajo stroški:

– 20 EUR, ki je namenjeno za zunanje čiščenje.

– 40 EUR, ki je namenjeno za notranje čiščenje.

– 40 EUR, ki je namenjeno za čiščenje WC-ja.

– 400 EUR, ki je namenjeno za izgubljene ključe.

– 200 EUR, ki je namenjeno za izgubljene dokumente avtodoma (prometno dovoljenje, zavarovalni kartončki, polica, servisna knjižica, druga dokumentacija).

 1. Ob prevzemu se pregleda celoten avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor itd.), preveri se delovanje naprav v avtodomu. Avtodom se fotografira, kar velja kot prevzemni zapisnik. S slikami se identificira notranjost avtodoma, vso opremo in že obstoječe poškodbe avtodoma.
 2. Najemnik odgovarja za vso manjkajočo opremo in poškodbe, ki nastanejo v času njegovega najema.
 3. Zamudo pri vračilu avtodoma zaradi višje sile najemnik telefonsko obvesti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila avtodoma, da je najemodajalec seznanjen s potekom.

5.    VOZNIK-I

 1. Vozniki avtodoma imajo na dan prevzema avtodoma dopolnjenih 23 let in imajo veljavno vozniško dovoljenje vsaj tri leta, ravno tako so brez statusa mladi voznik.
 2. Vozniki pred in med vožnjo ne uživajo alkoholnih pijač ali drugih substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipd.). V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije stroškov oziroma ne prizna kasko zavarovanja, tako da stroške nosi najemnik sam.

6.    UPORABA AVTODOMA, KI JE NEDOVOLJENA

 1. Najemnik avtodom koristi za turistične ali poslovne namene, da uživa na svojem potovanju.
 2. Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma,:
 • za vožnjo po neutrjeni in makadamski cesti. vožnjo po neutrjeni in makadamski cesti. Ta namreč nadpovprečno obremenjuje motor, podvozje, kolesa, gume in ostale vitalne dele avtodoma.
 • za prevoz več kot dovoljenega in dogovorjenega števila potnikov.
 • za vleko drugih vozil ali prikolic.
 • za uporabo avtodoma kot testno vozilo,
 • za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitrogorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi.
 • za prevoz orožja, mamil in podobno.
 • za nadaljnje sklepanje najemov.
 • za vožnjo po ogroženih področjih.
 1. Najemniku in ostalim potnikom je prepovedano kajenje v katerem koli delu avtodoma, da avtodom ostane brez vonjav. V avtodom se ne vstopa v čevljih z grobimi podplati in se ne skače z ležišč na tla, pač pa skrbite za vestno in skrbno uporabo.
 2. Kršitev prepovedi kajenja v avtodomu se zaračuna, kar znaša 300 EUR.
 3. Prevoz hišnih ljubljenčkov, ki je mogoč po predhodnem dogovoru.

7.    TUJINA

 1. Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V takšne države se lahko potuje le v primeru, da je to z najemodajalcem prej dogovorjeno in avtodom ustrezno zavarovan.
 2. V državah z večjim tveganje kraje ali vandalizma, najemnik poskrbi za ustrezno varovanje in zaščito avtodoma.

8.    POPRAVILA, NEZGODE

 1. Najemnik takoj po nastanku okvare avtodoma ali škode pokliče najemodajalca, da ga obvesti o okvari ali škodi in jo podrobno opiše.
 2. V primeru okvare avtodoma v času najema, najemnik odpravi okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu po predhodnem dogovoru z najemodajalcem. Ko okvara ne nastane po krivdi najemnika, najemnik na servisu v tujini pridobi originalen račun na ime podjetja. V tem primeru najemodajalec povrne najemniku stroške okvare, ki so nastali v času najema.
 3. Najemnik morebitno škodo na avtodomu pri kakršnikoli nesreči (prometna nesreča, kraja, vlom v avtodom, poškodba na parkirišču itd.) prijavi policiji (ki je pristojna za državo, kjer se pripeti nesreča), da pridobi policijski zapisnik. Najemnik naredi fotografije nesreče in takoj pokliče najemodajalca, da se dogovorita o nadaljnih korakih.
 4. V državah z večjim tveganje kraje ali vandalizma, najemnik poskrbi za ustrezno varovanje in zaščito avtodoma.

9.    ZAVAROVANJE

1. Avtodom je obvezno in kasko zavarovan, kar vključuje tudi asistenco.

10.   ODGOVORNOST, KI JO IMA NAJEMNIK

 1. Z avtodomom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi.
 2. Najemnik upošteva cestno prometne predpise, sicer lahko v primeru morebitne prometne nesreče nastopijo dodatni zapleti s prometno policijo in kasneje z zavarovalnico.
 3. Najemnik odgovarja v vrednosti odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja za morebitno škodo, ki nastane zaradi njegove odgovornosti in v zvezi s tem najemodajalčevih stroškov izgube bonusa.
 4. Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi neupravičenja voznika do vožnje, zaradi preseženega tovora in ostalih primerov nedovoljene uporabe.
 5. Morebitne kazni za cestnoprometne prekrške gredo izključno v breme najemnika, tudi ko kazen prispe po pošti po vrnitvi avtodoma najemodajalcu
 6. Najemnik dokumente in ključe avtodoma ob zapustitvi le-tega nosi s seboj, avtodom pa zakle v skladu z navodili. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje avtodoma, torej vse stroške krije najemnik sam.
 7. Najemnik z avtodomom ravna kot skrben in vesten gospodar, ker to minimalizira poškodbe.

11.   ODGOVORNOST, KI JO IMA NAJEMODAJALEC

 1. Najemodajalec skrbi, da je avtodom tehnično brezhiben. Da je brez kakršnekoli okvare, ki lahko povzroči nezgodo.
 2. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so puščene ali pozabljene v avtodomu.  
 3. V primeru poškodovanega ali nevoznega avtodoma, se dogovori za drug termin najema avtodoma oziroma se vrne vplačani znesek.

Kraj in datum:

Luče, 1.1.2023